Consulta as máis de 2.000 prazas de docentes que a Xunta convoca en 2018

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de presentar á mesa sectorial do ensino non universitario a proposta de oferta pública de emprego para o ano 2018. En total serán 2.050 prazas en 30 especialidades diferentes.

Dende a Xunta apuntan que “a Consellería decidiu incrementar o número de prazas da convocatoria – desde as 1.919 anunciadas inicialmente ata as 2.050 que se convocarán finalmente- tras negociar e consensuar as peticións dos membros da Comisión de Seguimento do Acordo de Estabilización de Emprego”.  O obxectivo da administración autonómica é o de acadar o antes posible a diminución da taxa de interinidade ata un 6%, aproximadamente.

A distribución de prazas por especialidade queda como segue:

Ingreso

Corpo de profesores de ensino secundario

TOTAL 788
ESPECIALIDADE PRAZAS
Lingua castelá e Literatura 75
Xeografía e Historia 65
Matemáticas 153
Física e Química 88
Bioloxía e Xeoloxía 60
Inglés 50
Orientación Educativa 35
Tecnoloxía 65
Lingua galega e Literatura 75
Intervención sociocomunitaria 20
Organización e xestión comercial 25
Organización e proxectos de sistemas enerxéticos 15
Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos 15
Procesos Sanitarios 22
Sistemas electrotécnicos e automáticos 25

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

ESPECIALIDADE PRAZAS
Estética 20
Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos 20
Operacións de produción agraria 18
Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico 16
Procedementos sanitarios e asistencias 40
Procesos comerciais 24
Servizos de restauración 22
TOTAL 160

Corpo de mestres

ESPECIALIDADE PRAZAS
Educación infantil 110
Lingua estranxeira: inglés 50
Lingua estranxeira: francés 50
Educación Física 55
Música 35
Pedagoxía Terapéutica 75
Audición e Linguaxe 90
Primaria 240
TOTAL 705

Acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas

PRAZAS
Acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas 105
TOTAL 105

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de ensino secundario

ESPECIALIDADE PRAZAS
Lingua castelá e Literatura 25
Xeografía e Historia 22
Matemáticas 52
Física e Química 29
Bioloxía e Xeoloxía 21
Inglés 18
Orientación Educativa 12
Tecnoloxía 22
Lingua galega e Literatura 23
Intervención sociocomunitaria 6
Organización e xestión comercial 8
Organización e proxectos de sistemas enerxéticos 5
Procesos diagnósticos clínicos e productos ortoprotésicos 5
Procesos Sanitarios 6
Sistemas electrotécnicos e automáticos 8
TOTAL 262

Acceso desde o Subgrupo A1 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

PRAZAS
Inglés 30
TOTAL 30

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*