Vigo contratará a 106 persoas: estas son as prazas que cubrirá

 

O goberno de Vigo vén de validar a convocatoria de selección de candidatos para cubrir os 3 postos de capataces de construción, 41 oficiais, 35 peóns de construción e 22 de xardinería e forestal, dous auxiliares administrativos, un delineante, un auxiliar topógrafo e outro técnico en prevención de riscos laborais.

Segundo explicou Abel Caballero  esta mañana, a convocatoria prima aos colectivos "máis vulnerables" na contratación dos peóns, reservando un mínimo dun 3% do total a persoas con discapacidade, o 30% para menores de 30 anos e a mesma porcentaxe para mulleres. O 19% dos postos serán ocupados por maiores de 45 anos e o 18%, por parados de longa duración.

Abel Caballero puxo en valor un plan de emprego que, ademais de xerar traballo, terá un retorno na cidade en forma de obras. Entre estas, a construción de beirarrúas no rural, a rehabilitación de lavadoiros municipais, a limpeza de maleza e cunetas, melloras nos parques de Castrelos e do Castro, a supresión de barreiras arquitectónicas, instalacións de sistemas de rego automático e numerosas actuacións nos colexios da cidade.

Nesta segunda quenda do programa, o Concello contratará a máis dun centenar de profesionais cun orzamento de case 750.000 euros, dentro do proxecto "Vigo Vertical", estratexia EDUSI, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea. Vigo Emprega, engadida a primeira parte, presenta unha contía de millón e medio de euros para a contratación de máis de 200 persoas. 

Como optar a estas prazas?

Os interesados poderán obter máis información sobre esta convocatoria no correo electrónico util.oficina@vigo.org e no 986 263 068.

2 comentarios

 1. estoy interesada en la oferta de trabajo

 2. Buenas tardes a todos.

  Para optar a alguno de estos puestos son necesarios estos requisitos según me han dicho por teléfono desde el Concello:

  1. Tener 18 años cumplidos y capacidad legal para ser contratado/la de conformidad con la legislación vigente.

  2. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales vinculadas al puesto que se solicite. Las personas candidatas con discapacidad que superen el proceso de selección y fuesen seleccionadas deberán presentar informe de compatibilidad como condición
  previa a la contratación.

  3. Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en alguna de las oficina del Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG) en Vigo.

  4. Llevar empadronado en Vigo al menos 12 meses antes de que se produzca la solicitud de candidatos al (SPEG).

  5. No haber sido contratado por el Concello de Vigo durante los 12 meses anteriores en ninguno de los siguientes programas: Vigo Emprega, Programa de Escuelas Obradoiro y Talleres de Empleo y Programas de Colaboración Xunta-Entidades Locales. También se incluye a aquellos con un contrato temporal o de interinidad.

  6. No haber sido sancionado y/o tener abierto expediente disciplinario nunca como trabajador de este ayuntamiento en cualquiera de los programas recogidos en el párrafo anterior o en cualquiera otra relación contractual con el Ayuntamiento de Vigo, por haber incurrido en falta grave o muy grave.

  7. Las personas extranjeras no comunitarias deben tener permiso de trabajo en vigor, temporal o permanente en regla, que autorice a trabajar, en la fecha de la convocatoria, y manteniendo esta situación hasta el momento de la contratación.

  8. Presentar la documentación completa y en regla, requerida por el programa y por el SPEG en el plazo establecido en la convocatoria. El incumplimiento de los plazos implicará la exclusión automática del proceso de selección, no accediendo la persona candidata a fase de baremación.

  Es la propia oficina de empleo la que envía los datos de las personas que cumplan dichos requisitos al Concello de Vigo.
  Espero que os sirva de ayuda. Un saludo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*