Vigo suma tres novos ciclos de FP dual e O Porriño estrease con Mantemento Electrónico

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a oferta de ciclos formativos para o curso 2018/19, a través da que se ofrecen 29.260 prazas en primeiro curso en centros públicos en 1175 ciclos e programas formativos autorizados. Delas, 21.848 forman parte do réxime ordinario –8504 en grao medio, 8944 en grao superior, 3740 en FP Básica e 660 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa-, mentres que outras 4452 son do réxime modular para persoas adultas –2191 en grao medio e 2261 en grao superior-, 2250 do réxime modular a distancia –900 en grao medio e 1350 en grao superior-, e 710 en FP Dual –233 en grao medio e 477 en grao superior-.

Esta oferta avanza na implantación da FP Dual, unha das apostas do departamento educativo da Xunta de Galicia para impulsar a empregabilidade dos titulados e para axustar a formación profesional ás necesidades dos sectores produtivos. Amplíase ademais a oferta en ciclos en réxime ordinario e de adultos con importante demanda de emprego, como o caso da familia de Informática e comunicacións en Negreira, Santiago de Compostela e Vigo, ou a implantación do novo ciclo de grao medio de Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo en Ferrol.

Aposta pola FP Dual

A oferta incorpora as súas principais novidades na FP Dual. Deste xeito no curso 2018/19 arrincarán 46 ciclos de FP Dual. Así, na provincia da Coruña entrarán en funcionamento 9 ciclos de FP Dual en grao medio e 13 de grao superior; na de Lugo 3 de grao medio e 7 de grao superior; na de Ourense 2 de grao medio e 1 de grao superior; e na de Pontevedra 3 de grao medio e 8 de grao superior.

No caso de Vigo, os novos ciclos de FP Dual serán o GM de Soldadura e Caldeiraría (nas empresas Nodosa, Pipeworks e Urkira OX), e os GS de Automoción (Coper, Algupibe, Zina Móvil, Automóviles y Recambios de la Grela, Finisterre Motor, Hyupersa Vigo, Báltico automoción Pérez Rumbao, Bétula Cars e Inturasa-Pérez Rumbao) e Mecatrónica Industrial (Benteler Automotive Vigo, S.L.).

Pola súa parte, o IES Ribeira do Louro do Porriño impartirá no vindeiro curso o GS de Mantemento Electrónico nas empresas Servizos Eléctricos Abelmar, Digafer, CTAG,

A continuación, detállanse os ciclos de FP dual con oferta na provincia de Pontevedra.

Centro Ciclo Empresa
CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) GM Soldadura e caldeiraría Nodosa, Pipeworks, Urkira OX
IES Politécnico de Vigo (Vigo) GM Mantemento electromecánico Benteler Automotive Vigo, S.L.
IES de Valga (Valga) GM Soldadura e caldeiraría Alfogar, Eslabesa Building Systemas, Curvados Anros, Gama e Hijos, Sistemas Técnicos de Accesorio e Componentes, Maimbar, Fundivisa, Talleres Old de Carpintería Metálica, Tune Eureka
CIFP Manuel Antonio (Vigo) GS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Lonza Biologics e CZ Veterinaria
CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) GS Automoción Coper, Algupibe, Zina Móvil, Automóviles y Recambios de la Grela, Finisterre Motor, Hyupersa Vigo, Báltico automoción Pérez Rumbao, Bétula Cars e Inturasa-Pérez Rumbao
IES A Guía (Vigo) GS Xestión de vendas e espazos comerciais Media markt Saturn Administration, S.A.U.
IES Politécnico de Vigo (Vigo) GS Mecatrónica industrial Benteler Automotive Vigo, S.L.
IES Ribeira do Louro (O Porriño) GS Mantemento electrónico Servizos Eléctricos Abelmar, Digafer, CTAG
IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa) GS Mecatrónica industrial Conserveras del Noroeste, Conservas Daporta, Conservas Selectas de Galicia, ANFACO-CECOPESCA, Mascato Salvaterra, CEFRICO, Depuradora Mariscos La Sirena, Escurís, Ignacio González Montes
CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) GS Xestión de aloxamentos turísticos Eurostars Hotel Company, SLU
CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) GS dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración Eurostars Hotel Company, SLU

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*